NUK er på jakt etter ny leder!

NUK hadde ikke klart seg uten de frivillige, mennesker som tar ansvar, jobber frivillig og ønsker det beste for organisasjonen! NUK starter nå å lete etter frivillige som har lyst å sitte i Hovedstyret. I september skal Landsmøtet velge ny Leder og styre for NUK. Er DU den rette personen for dette?

Les stillingsbeskrivelsen for NUKs leder under. Hvis du synes dette høres spennende ut, send en mail til valg@nuk.no og skriv litt om deg, hvorfor du ønsker å stille og legg gjerne ved et lite bilde av deg selv?

Ønsker du å sitte i Hovedstyret, men ikke som leder kan du lese de andre stillingsbeskrivelsene her.

 

Vi har tatt en liten prat med Jakob Voigt (nåværende leder) hvordan det har vært å sitte som leder i to år:

«Det å være leder i NUK har vært veldig lærerikt, givende og krevende. Det er et verv med mye frihet og ansvar. Det har vært utrolig gøy å få lede NUKs styre gjennom flere viktige beslutninger. Jeg har også jobbet mye med staben og svart på mange henvendelser på vegne av organisasjonen. Jeg har til og med blitt ringt opp av NRK, noe som var ganske morsomt.»

Jakob Voigt, leder til NUK i periode september 2017-september 2019

Leder

Økonomistyring:

 • Ta stilling til økonomiske forespørsler fra utvalg og redaksjoner
 • Godkjenne prosjektstøttesøknader
 • Behandle frifondsøknader
 • Lage plan for NUKs økonomi
 • Lønnsforhandlinger
 • Vurdere generalsekretærs stilling
 • Budsjett og støtte

Ekstern kommunikasjon og representasjon

 • Drifte e-post (hs@nuk.no)
 • Drifte leder-e-post
 • Stille opp til intervju og til uttalelser på vegne av NUK

Internt i styret

 • Følge opp styremedlemmers trivsel
 • Samarbeid leder/nestleder
 • Sørge for at vedtektsendringer følges opp og evt. pålegge stab nye oppgaver
 • Mål og strategi for styret (sjekke dokument)
 • Ha retrett (internt i styret)

Samarbeid med stab og andre

 • Smidigere kommunikasjon fra stab til medlemmer
 • Ansvar for nettside
 • Oppstartsmøte etter valg av nye HS i september
 • Avklare hvem som kjøper inn gaver
 • Koordinere generalsekretærs arbeid
 • Kartlegge andre samarbeidspartnere
 • Skrive styret-tekst og leder-tekst til årsrapport
 • Sørge for at NUK er representert på Mariaholms jubileum
 • Ta en gjennomgang av stabs arbeidsoppgaver og tidsbruk.

 

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert