Oppdatering om NUKs arrangement og smittespredning av Covid-19

Alle spørsmål og henvendelser rettes til generalsekretær på mail eller telefon.

NUK følger nøye med på FHI og OKBs anbefalinger og har besluttet følgende om de kommende arrangement:

18+ Vintersportshelg avlyses – informasjon har blitt sendt ut til påmeldte.

Lokallagseminaret utføres som webinar (i avkortet form) og utsettes til høsten. Det blir da mulig for folk å delta hjemmefra, og påmeldingen holdes åpen frem til fredag 20. mars og link til webinaret sendes ut da. Mer oppdatert informasjon finner man på eventen: https://www.facebook.com/events/491008368280883/

Tiltakene til OKB gjelder frem til palmesøndag, så det er ikke enda besluttet å avlyse påskeleirene, men vi har utformet rutiner, tiltak, og beredskapsplan. De som ønsker å lese beredskapsplanen vår kan ta kontakt med generalsekretær, som oppdaterer den kontinuerlig. Hovedstyret, Leirutvalget, og leirsjefene vil ha et møte mandag 16. mars for å diskutere situasjonen og informasjon vil bli sendt ut etter dette.

 

Relevante nyheter