Beredskap og risikovurdering

Etter de nasjonale tiltakene og regjeringens vedtak 15. mars om å forby opphold på fritidseiendommer frem til 1. april, med mulighet for Helse- og Omsorgsdepartementet å forlenge forskriften, er det svært vanskelig, hvis ikke umulig, å gjennomføre påskeleire i år. Det betyr ikke at vi gir opp!

Vi har et sterkt ønske om å gjennomføre leirene, med forsterkede hygienetiltak, rutiner og en beredskapsplan. Slik situasjonen er idag så risikerer vi at leirene blir avlyst uavhengig av dette arbeidet på grunn av nasjonale tiltak. Dette er en ekstraordinær situasjon. Det oppfordrer oss til å gjøre ekstraordinære ting. Mandag 16. mars hadde Hovedstyret, Leirutvalget og leirsjefene et møte for å diskutere potensialet for å gjennomføre leirene.

Per dags dato er det ikke nok påmeldte på konfirmantleirene til at vi kan ha to leire, og vi avlyser derfor Påskeleir Gulsrud. Leirsjefene skal ta en runde med lederteamene sine og se om de ønsker å jobbe mot alle odds. Man har da blitt enige om å revurdere situasjonen senest kvelden torsdag 26. mars, når man vet mer og har bedre forståelse for hvordan staten og helsemyndighetene tenker.

Den Stille Uke er Kirkens største høytid, og NUK har i mange år bragt ungdommer sammen for å feire Påskens Mysterium – det er et av NUKs store privilegium å gi ungdommer en god påskeopplevelse. Påsken er symbolet på håp, så NUK lever i håp om at påskeleirene ikke blir avlyst.  Vi har foretatt en risikovurdering og forberedt en beredskapsplan som er tilgjengelig for deltagere og foresatte, slik at dere kan selv vurdere deres deltagelse på leir. Hvis noen skulle ønske å melde seg av, vil de få hele deltageravgiften refundert.

Vi håper på deres forståelse for ulemper forårsaket av denne situasjonen. Vi håper også at dere ser fornuft i disse beslutningene, og sammen med oss fortsetter å be om å bli ledet av den Hellige Ånd og setter vår lit til Kristus. La oss fortsette å be for de smittede, deres pårørende, de som jobber i samfunnskritiske stillinger og de som sliter i denne situasjonen.

Alle spørsmål rettes til generalsekretær, Stephen Trotter, gensek@nuk.no/ 23 21 95 40

Beredskap og risikovurdering – 16.mars 2020 (Covid-19)

 

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert