NUKs arrangement sommeren 2021

NUK følger nøye med på Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd, og nasjonale og kommunale tiltak. Å arrangere leir i dagens situasjon forutsetter forsvarlige smittevernstiltak. Du kan lese mer om dette her:

Smittevernstiltak – leir

Beredskap og risikovurdering 

 

Det skal alltid være trygt å sende barn på NUKs leire, og vi tar alle rimelige forbehold på leir, men det er foreldres ansvar å vurdere hvordan hjemmesituasjonen deres påvirker beslutningen om å sende barnet sitt på leir.

 

NUK vil også gjennomføre en enkel prescreening før leirstart, og ber om at ledere, deltakere og foresatte fyller inn og leverer skjemaet under til leirsjef ved oppmøte.

Skjema for prescreening

Relevante nyheter