Barne- og ungdomsarbeider i St. Svithun menighet (25 % fast stilling)

Barne- og ungdomsarbeideren er de unges kontaktperson i menigheten, og skal jobbe for at alle føler seg hjemme og ivaretatt i Kirken. Det er en stilling med fleksibel arbeidstid og mye selvstendig arbeid, som i stor grad handler om å lede og inspirerer frivillige. I staben vil de nærmeste samarbeidspartnere være katekesekoordinator, sekretær og kantor.

Informasjon om arbeidssted og stilling

St. Svithun katolsk menighet i Stavanger er en ung og levende menighet med over 15 000 medlemmer (spred over store deler av Rogaland) fra ca. 112 nasjonaliteter. Den katolske kirken kalles dermed ofte med rette for en innvandrerkirke, som inkluderer mange familier. En stor andel av barna er annengenerasjons innvandrere. Vi kommer derfor ikke bort fra at vårt ungdomsarbeid utgjør et viktig integreringstiltak, og ikke minst et sosialt tiltak. Vårt overordnede mål er at unge katolikker kan bli trygge på sin identitet, bli utrustet til tjeneste i kirken og samfunnet, leve ut sin tro.

Barne- og ungdomsarbeideren er de unges kontaktperson i menigheten. Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten er forankret i lokallag med tilhørighet til Norge Unge Katolikker (NUK), med formål om å fremme katolsk tro, fellesskap og handling.

Stillingens formål
 • Sikre at bispedømmets Pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid følges opp i menigheten, slik at barn og ungdom «kan få oppleve å møte den levende Gud i sin menighet» og «sosialiseres inn i katolsk tro og praksis og oppleve katolsk fellesskap og vennskap».
 • Løfte frem barn og unges behov, og sikre at det er en integrert del av menighetens arbeid.
 • Bygge bro mellom katekesen og NUKs lokallag i menigheten.
 • Stimulere til økt frivillighet, og gi dem mulighet til å utføre administrative oppgaver i barne- og ungdomsarbeidet, slik at flest mulig kan bruke sine ressurser på det de brenne for.
 • Være en positiv, tilgjengelig, ansvarlig og trygg voksenperson for barn og unge.
Arbeidsoppgaver
 • Utvikle og vedlikeholde et godt og trygt barne- og ungdomsmiljø med et bredt tilbud av religiøse og sosiale aktiviteter.
 • Følge opp styrene i lokallag for barn, ministranter, ungdom og unge voksne.
 • Rekrutterer frivillige og organiserer ledertrening.
 • Støtte de frivillige med praktiske ting, inkl. administrasjon, økonomi og markedsføring.
 • Organisere og ha generelt oppsyn med ungdommenes lokaler, materiell og utstyr.
 • Planlegge og gjennomføre den årlige weekender i samarbeid med stab.
 • Planlegge og gjennomføre den årlige Adventsaksjon.
 • Delta på møter med ungdomspastoralt team, stab og menighetsråd når det er naturlig.
Kvalifikasjonskrav
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge (helst fra katolsk menighet/NUK)
 • Trives og kommuniserer godt i møte med barn og ungdom
 • Pedagogisk kompetanse er en fordel
 • Godt humør, fleksibel, engasjert, løsningsorientert og strukturert
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Medlem av Den katolske kirke og personlig egenskaper som forbilde vektlegges
 • Gyldig politiattest
 • Førerkort klasse B er ønskelig, men ikke et krav
Personlige egenskaper
 • Evne til empati, fleksibilitet, fastet, og til å stå i vanskelige situasjoner over tid vektlegges.
 • Meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner, og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert.
 • Interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeid.
 • God relasjonskompetansen og relasjonsforståelse både i arbeid med ungdommer og i tverrfaglig samarbeid.
 • Være en god rollemodell for barn og unge
 • Positiv og løsningsorientert.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt meget stor vekt.

Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Varierte arbeidsdager
 • Fleksibel arbeidstid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor oppfordres personer med flerkulturell bakgrunn til å søke.
Kontaktinformasjon

Sogneprest; p. Phu Thanh Nguyen

Tlf: 51517020

E-post: Nguyen.Thanh.Phu@katolsk.no

Relevante nyheter