Frifond 2018

Nye FriFond Retningslinjer

NYE FRIFOND RETNINGSLINJER

Frifondsmidler er den økonomiske støtten mange lokallag får fra NUK og gjør det mulig å gjennomføre en haug med aktiviteter. Dette er midler vi får fra Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner. HS vedtok 17.11.2021 nye interne retningslinjer for Frifondsmidler for 2022. De nye retningslinjene er vedlagt, og ligger også på nuk.no/frifond. Det er ingen endringer i fordelingsnøkkelen, men noe endrede frister ifm. driftstøtte og prosjektstøtte. Det tydeliggjøres også at nye lokallag kan få oppstartsmidler (5000kr) – dette har vært tilfellet tidligere, men har ikke vært spesifisert i retningslinjene. På oppfordring fra LNU kommer vi også til å publisere fordelingene på nuk.no/frifond.

 

De viktige fristene for Frifond og rapportering er:

  • Driftstøtte – søknadsfrist 3. januar 2022 – søkes her: Frifond Driftstøtte
  • Runde 1 prosjektstøtte (prosjekter januar-april) – søknadsfrist 3. januar 2022 – søkes her: Frifond Prosjektstøtte (budsjett må ettersendes til gensek@nuk.no innen søknadsfristen)
  • Årsrapport – Leveringsfrist 15. februar – leveres av lokallagsleder på medlem.nuk.no/frifond
  • Rapport for brukte midler – leveringsfrist 15. februar – leveres av lokallagsleder på medlem.nuk.no/frifond
  • Tilbakebetaling av restmidler – frist 15. februar – skal overføres til NUKs konto 3000 16 91399 og merk betalingen «Frifond restmidler [lokallag] 2021» (og gi gjerne beskjed til meg når det er gjort)

 

Årsrapport og rapport for brukte midler kan ikke sendes inn før 1. januar 2022, men kan forberedes og fylles inn fra og med 1. desember (rapport for brukte midler kan allerede fylles ut). Lokallag som har lokal innkreving – dvs. leverer medlemsliste til NUK – leverer dette som en del av årsrapporten. Det ligger en mal for medlemsliste som skal brukes slik at man kan laste opp listen i årsrapporten.

 

Det er instruksjonsvideoer for både årsrapport (lenke nederst på siden på medlem.nuk.no/frifond) og rapport for frifondsmidler (ligger på NUKs youtube-kanal og lenket på nuk.no/frifond).

 

Hvis dere har spørsmål, bare ta kontakt.

Relevante nyheter