Årets Nykommer – Clara Sander!

For sjette år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Dette for å sette pris på engasjement og frivillig innsats fra de nye frivillige som har vist at det ikke er så vanskelig å komme i gang og engasjere seg.

Den frivillige nomineres av organisasjonen som den frivillige har engasjerte seg i, og vi oppfordrer nå alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger til å finne frem kandidater til denne prisen! Les mer

 

Det at man ønsker å belønne frivilligheten er absolutt et tegn på viktigheten av frivilligheten. NUK er en frivillig organisasjon og baserer sitt virke med frivilligheten. Det er nettopp frivillige som planlegger og arrangerer de aktivitetene vi har i løpet av et år. Lange kvelder og utslitte kropper er mye som preger en frivilligs liv. Å få anerkjennelse for et frivillig arbeid er nok ikke det man setter i fokus når man driver frivillig arbeid, men i dag  skal vi absolutt det!

2022 er blitt utnevnt som frivillighetens år av den norske regjeringen, og i forbindelse med startskuddet den 5.desember ble det utdelt priser for det frivillig arbeid rundt om i landet. Vår egen Clara Sander fikk årets nykommer prisen for sitt engasjement i Harstad!

Gjennom sin innsats viser Årets Nykommer at man ikke trenger å være så mange eller så store for å få dratt i gang noe. Finalisten gir mye av seg selv, tar initiativ og bryr seg om andre. At flere skal få interesse for saken har vært en viktig motivasjonsfaktor for innsatsen.

Årets nykommer drar i gang ny aktivitet, fremstår inspirerende for andre og bidrar til at det skjer mer aktivitet i nærmiljøet for barn og unge. Vinneren er et godt forbilde for flere unge som ønsker å skape noe selv.” – Juryens begrunnelse

Dette er virkelig noe å feire! Statsminister Jonas Gahr Støre sa under utdelingen at frivillig arbeid var “fri” og “villig”, og det er absolutt noe å huske på! Frivillig arbeid handler om at at noen av fri egen vilje er villig til å gjøre noe. Det at en pris i år gikk til en ung katolikk er virkelig en anerkjennelse for viktigheten av frivillig arbeid, og spesielt de unges rolle i vår Kirke! Det er nettopp vår ungdom som bygger opp vår unge og levende Kirke!

© Frivillighetens dag 2021

Kjære Clara!
På vegne av NUK, vil jeg gratulerer deg med prisen for det arbeidet du har lagt i Nord-Norge. Du er virkelig en stor inspirasjon for både unge og eldre. Du viser som juryen sier at man ikke trenger å være mange eller store for å få arrangert noe. Som et ønske på mangel på tilbud i ditt område, tok du deg deg selv initiativet til å opprette et lokallag og arrangere en leir! Det er stor respekt for det arbeidet du har lagt, og det at du har fått denne prisen, viser bare viktigheten av frivilligheten, spesielt i vår organisasjon!
Måtte det du har startet bære frukt og være til glede for andre!

Martin Nguyen
Leder, Norges Unge Katolikker. 

Skrevet av Martin Nguyen

Relevante nyheter