Landsmøte 2018 1

Innkalling til NUKs Landsmøtet 9.-11. september

Landsmøtet er NUKs høyeste organ og møtepunkt for alle lokallag, utvalg, redaksjoner, Hovedstyre og stab. Landsmøtet avholdes 9.-11. september på Mariaholm.

 

Jamfør NUKs vedtekter §7 inviteres lokallagsrepresentanter, landsstyret, biskoper, delegater fra pastoralrådene og gjester til Landsmøtet. Det er noen frister å notere seg.

 • Frist for å melde forslag til vedtektsendring: 9. juni
 • Frist for å melde saker til LM: 9. august
 • Påmeldingsfrist: 26. august (påmelding via checkin: https://www.checkin.no/event/37311/) – det er ingen påmeldingsavgift, og det er ikke egenandel på reiserefusjon (1000kr innenfor OKB, 1500kr fra Trondheim/Tromsø Stift).

 

Saker og forslag til vedtektsendringer sendes til Hovedstyret (hs@nuk.no).

 

Nominasjoner til NUKs Hovedstyre sendes til Valgkomitéen – valg@nuk.no – det er kun medlemmer og tillitsvalgte under §2, som har fylt 15år som kan velges til Hovedstyret.

 

Det er stemmeberettigede fra LS, lokallagsrepresentanter og representanter fra tilsluttede grupper som har stemmerett på LM. Lokallag med flere enn 100 medlemmer pr. 31.12.2021 kan sende inntil tre representanter med stemmerett, lokallag med under 100 medlemmer kan sende to representanter. Lokallag som mottar frifondsmidler, må sende minst én representant på Landsmøtet (jf. NUKs retningslinjer for Frifond 2022). Biskopene, NUKs stab, øvrige barne- og ungdomskontakter og delegater fra pastoralrådene har tale- og forslagsrett.

 

Den endelige sakslisten fastsettes av Hovedstyret etter 9. august, men LM skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
 2. Valg av ordstyrere, referenter og to protokollunderskrivere.
 3. NUKs årsrapport.
 4. Regnskap og revisjonsberetning.
 5. Arbeidsprogram (og eventuelt langtidsprogram).
 6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
 7. Budsjett.
 8. Eventuelle endringer i distriktenes geografiske inndeling.
 9. Eventuelle utnevnelser av æresmedlemmer.
 10. Eventuelle andre saker på dagsorden.
 11. Valg.
 12. Valg av karitativt tema med tilhørende adventsaksjonsprosjekt.

 

På vegne av Hovedstyret,

 

Stephen Richard Trotter

Generalsekretær

NUK

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert