5 viktige ting fra Landsmøtet 2022

Fikk du med deg at NUK hadde Landsmøtet sitt denne helgen? Her er 5 viktige beslutninger som ble tatt av representanter fra NUKs lokallag rundt omkring i landet (fra NUK Juventus i Tromsø til SAUL i Kristiansand), Landsstyret (NUKs utvalgsledere, redaktører og Hovedstyre). Det var 40 lokallagsrepresentanter tilstede, i tillegg til 15 medlemmer fra Landsstyret. Med funksjonærer, gjester og stab betyr det at det var omtrent 80 personer på Landsmøtet i år!

1. Maria Giæver Minnefond

LM vedtok å godkjenne en fondsinstruks for Maria Giæver Minnefondet. NUK mottok litt over en halv million i gave fra Maria Giæver, et æresmedlem som gikk bort i desember 2020, og LM har besluttet at denne gave skal gjøres om til et fond som skal brukes på prosjekter som øker deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid for vanskeligstilte barn og ungdom. Det nye Hovedstyret skal jobbe med en søknadsordning – så bare følg med for mer info om dette!

2. NUK har endret distriktene

LM vedtok å gjøre endringer i distriktsinndelingen til NUK, og forhåpentligvis gi nytt liv til distriktsarbeidet. Distrikt Nord, Midt, Vest og Oslo forblir uendret, og de nye distriktene er som følger (LS skal se på navngivningen, så kan hende navnene forandrer seg i løpet av høsten):

  • Distrikt Sør – Lokallag i Agder – det vil si i St. Ansgar (Kristiansand) og St. Franciskus Xaverius (Arendal)
  • Distrikt “Innlandet” – Lokallag i Innlandet – det vil si Mariakirken på Lillehammer (med Gjøvik), St. Torfinn (Hamar) og St. Clara (Kongsvinger)
  • Distrikt “Vestviken” – Lokallag i Vestfold og Telemark og den vestlige delen av Viken (det som tidligere var Buskerud) – det vil si lokallag i Porsgrunn, Sandefjord, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg og Hønefoss
  • Distrikt “Østviken” – Lokallag i den østlige delen av Viken som tidligere var Østfold og Akershus – det vil si lokallag i Fredrikstad, Halden, Moss, Askim, Jessheim og Lillestrøm

Det er nok noe finsliping som må gjøres i denne prosessen, men dette er de store linjene.

3. Økt reisestøtte til reise til/fra Tromsø Stift fra OKB

NUK har i mange år tilbudt reiserefusjon for ledere og deltakere som reiser til/fra sentrale arrangement. For reiser innenfor et bispedømme/stift har satsen vært 1000kr, for reiser som krysser grensen til et bispedømme/stift har satsen vært 1500kr. Nå vil reiser som krysser to grenser – effektivt sett reiser mellom OKB og Tromsø Stift – refunderes med inntil 2000kr. Reiserefusjonen gjelder kun for reiser til/fra sentrale NUK-arrangement (ikke distriktstreff).

4. Varslingsrutiner

Hovedstyret og Landsstyret i NUK har jobbet en del med NUKs varslingsrutiner, og LM godkjente i helgen tre dokumenter:

  1. Etiske retningslinjer for NUK – gjelder for alle sentrale tillitsvalgte (Landsstyret) og ansatte
  2. Varslingsrutiner – en forenklet oppsummering av hvordan varsling fungerer i NUK
  3. Retningslinjer for NUKs Varslingsutvalg

Varslingsutvalget skal bestå av fire personer, hvorav ungdomsprest og generalsekretær er to, og det skal være minst én av hvert kjønn representert i utvalget. Landsstyret vil i løpet av høsten beslutte hvem de to siste medlemmene av Varslingsutvalget skal være – hvis du har forslag eller ønsker å stille, ta gjerne kontakt med Hovedstyret (HS@nuk.no)

5. Resolusjon om bønn

NUKs 18+-utvalg fremmet en resolusjon om å oppfordre NUKs medlemmer til å be ett Fadervår hver dag for Kirken i Norge, spesielt for familier, barn og unge. Her er resolusjonen som ble vedtatt:

At NUK oppfordrer alle sine medlemmer til å be ett Fadervår hver dag for Kirken i Norge, spesielt familier, barn og unge. Denne oppfordringen iverksettes i første rekke ved at alle samlet til LM 2022 beslutter å gjøre det selv, dernest ved å kunngjøre det i utvalgene og lokallagene de representerer, muntlig og gjennom sosiale medier. Når det forklares for de mindre, kan intensjonen være at de skal be for hverandre og for Kirken, som er Guds familie.

 

 

 

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert