Ny Organisasjonskonsulent!

1.januar 2023 markerte starten på et nytt år, og det markerte starten på en utvidet bemanning i NUKs sekretariat. Vi er nå fire ansatte – pluss ungdomsprest – på kontoret. Hvem er så denne nyansatte, og hva skal vedkommende gjøre? Det er ikke et ukjent ansikt, for det er ingen ringere enn Sedem Sefenu! Hun har tidligere hatt vikariat i NUK – i både 2020 og 2022 – og har jobbet mye med promotering av arrangement og grafisk arbeid. Nå har hun en fast 60% stilling, som betyr hun jobber på kontoret tre dager i uka.

Arbeidsoppgavene hennes vil i all hovedsak bestå av å forsøke å forenkle og løfte frem alt det flotte arbeidet våre frivillige gjør rundt omkring i menighetene. Hun skal jobbe med å oppdatere og bygge ut en frivilligbank (meld deg inn i frivilligbanken her!), samt jobbe med å hente inn bilder og tekster fra lokallag og distrikt om all den flotte aktiviteten som foregår der. For å løfte frem den lokale innsatsen og engasjementet, skal hun utarbeide et nyhetsbrev. Dette vil gjøre det lettere å vise frem ulike lokallag, utvalg og distrikt, og Frifond prosjekter. Hvis du er en lokallagsleder, så kan du nok forvente å høre fra Sedem!

 

Relevante nyheter