Verdensungdomsdagene – nye steder, samme mål

 

Fra 1986 til 2023 har det vært 37 Verdensungdomsdager i den Katolske Kirke, hvor 14 av dem har innebåret store internasjonale samlinger i ulike byer. Den 15. samlingen skjer i sommer i Lisboa, Portugal.

 

Et pavelig vertskap

Det var St. Johannes Paul II som stiftet Verdensungdomsdagen etter FN hadde erklært 1985 et internasjonalt ungdomsår. Det startet beskjedent, med et håp om at hvert bispedømme skulle markere Verdensungdomsdagen på Palmesøndag 1986. Det vi nå omtaler som Verdensungdomsdagene (det vi kaller WYD) utgjør de større internasjonale samlingene som skjer med 2-3års mellomrom. Det er fortsatt paven som inviterer all verdens ungdom, men vertskapet rullerer mellom ulike land og byer. Når paven inviterer, kommer det mange «gjester». Den «minste» av Verdensungdomsdagene var i Sydney i 2008, hvor «bare» 400 000 pilegrimer deltok. Den største til dags dato er Verdensungdomsdagene i Manila med 5 millioner pilegrimer. Fra Norge har det reist både enkeltpersoner og grupper på opptil 200 personer.

 

Festival eller pilegrimer

Kan man kalle noe som samler hundretusener, av og til millioner, av ungdommer et pilegrimsmål? Vi følger verken tradisjonelle pilegrimsleder eller besøker tradisjonelle pilegrimsmål. Med scener, lyd og lys som setter festivaler til skamme, kan vi virkelig kalle deltakerne pilegrimer? Det trosser alle våre forventinger av hva en pilegrimstur er.

 

Det blir kanskje kontroversielt å påstå at WYD er høydepunktet når det gjelder pilegrimsmål. Ikke fordi man får besøkt mange spennende land og byer, ikke fordi en pave dukker opp, ikke fordi den samler hundretusener (av og til millioner) av kristne, men fordi WYD betyr én ting: å møte Gud.

(WYD Panama 2019)

St. Johannes Paul II sa på den første Verdensungdomsdagen på Palmesøndag 1986: Ungdomsdagen betyr nøyaktig dette, å gå til et møte med Gud, som gikk inn i menneskets historie gjennom Jesu Kristi påskemysterium. Det er derfor WYD kan være i Roma, Toronto, Køln, Manila, Rio de Janeiro eller i Lisboa: det handler aldri om stedet eller hvordan man kommer seg dit. Klimakset på WYD er en messe. Ja, det er en pave som feirer messen, men messen er like viktig om den feires av en pave, kardinal, biskop eller prest. På vei til denne WYD-messen, forbereder pilegrimene seg på å møte Kristus gjennom en lang og andektig sakramentstilbedelse. Med blikket festet på det aller helligste sakrament, stopper alt annet opp. Om det er på Copacabana i Rio eller en slette utenfor Kraków.

 

Katolsk = Universell

Hvis det er én ting man kan trekke frem om WYD, én ting som gjør WYD til en virkelig unik pilegrimsopplevelse, er det at man får erfare betydningen av order katolsk. I sin betydning som universell, så er WYD noe av det mest katolske vi har i Kirken. Å stå – eller knele – skulder til skulder med ungdommer fra alle verdenskanter. Undertegnede har deltatt på fem WYD-turer i regi av Norges Unge Katolikker (NUK) og det finnes ikke ord for å beskrive følelsen av å komme fra et land med så få katolikker som Norge og treffe så mange, unge troende. Alle har reist til samme sted for å møte Gud.

(Rio 2013 – Foto: Katarina Lindberg)

 

(Denne artikkelen sto på trykk i St. Olav tidsskrift for religion og kultur 1-2023

Relevante nyheter