Bli lys er et nettsted med ressurser for kateketer, foreldre og lærere som vil inspireres til å leve og formidle katolsk tro. Se mer på www.blilys.no