Før måltid

Herre, velsign oss og disse dine gaver, som vi skal motta ved din milde godhet. Ved Kristus vår Herre. Amen.

eller

Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat til rette tid. Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat til rette tid. 

Du åpner din hånd og metter alt som lever med velbehag. Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat til rette tid. 

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd. Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat til rette tid. 

eller

Gledens Herre vær vår gjest ved vårt bord i dag. Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag. Amen.

eller

O, du som metter liten fugl velsign vår mat, O Gud. Amen!

eller

Thank you, Lord, for giving us food.
Thank you, Lord, for giving us food.
Thank you, Lord, for giving us food
right where we are. (bam bam bam)

Halleluja, praise the Lord!
Halleluja, praise the Lord!
Halleluja, praise the Lord!
Right were we are. Amen!

Etter måltid

Vi takker deg, himmelske far, for alle dine velgjerninger, du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

eller

Gud takk for maten. Amen.

eller

For helse, glede, daglig brød vi takker deg, O Gud. Amen!