Budene

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
  3. Du skal komme hviledagen i hu, så du holder den hellig.
  4. Du skal hedre din far og din mor.
  5. Du skal ikke slå ihjel.
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
  7. Du skal ikke stjele.
  8. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
  9. Du skal ikke begjære din nestes hustru.
  10. Du skal ikke begjære noe av det som hører din neste til.