Diverse bønner ✞

Tilbake til "Katolske bønner"

Kom Hellige Ånd!

Kom, Hellige Ånd,
fyll dine troendes hjerter,
og tenn i dem din kjærlighets ild.

V: Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
S: Og du fornyer jordens åsyn.
La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn om den Hellige Ånds syv gaver

Kom Hellig Ånd! Fyll meg med dine syv gaver: Visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt. Amen.

Bønn om den Hellige Ånds tolv frukter

Hellige Ånd, skjenk meg kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, godhet, langmodighet, mildthet, tillit, beskjedenhet, selvbeherskelse og kyskhet. Amen.

Bønn om Tro

Min Gud, jeg tror på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Ditt ord er sannhet, din lov er frihet. Din kjærlighet er frelse for mennesket og  hele skapningen. Jeg tror på Kirken som gir livets ord og som er Kristi legeme der vi er lemmene. Amen.

Bønn om Håp

Min Gud, jeg håper på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. u har skapt oss i ditt bilde og din likhet. Du har betrodd oss hele skapningen. Du forlater oss ikke under fristelser og prøvelser. Du er god og full av miskunn mot synderen som omvender seg. Amen.

Bønn om Kjærlighet

Min Gud, jeg elsker deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd, kilde til all kjærlighet. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte og mer enn alt annet, fordi du er min kjærligste Far og ingen er mer verdig til min kjærlighet enn du. Amen.

Bønn til verneengelen

Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt. Nå og alltid bli hos meg, opplys, led og vern min vei. Amen.

Bønn til erkeengelen Mikael

Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, vern oss mot djevelens ondskap og snarer.

Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde.

Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste, om at du med den makt Gud har gitt deg, vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen.

Bønn for Kirken

Barmhjertige Far, Vi ber deg for vår hellige Mor, Kirken. Fyll henne med din sannhet og din fred. Rens henne for alt som forringer hennes skjønnhet. Bevar henne fra villfarelse. Hold henne fast når troen vakler. Skjenk henne det som ennå fatter. Gi henne mot og styrke til å gå din vei. Vern henne mot splittelse. Samle om henne alle folkeslag under himmelen, du mektige hyrde for din hjord. Hør vår bønn, ved Kristus, vår Herre. Amen.