Hovedbønnene ✞

Tilbake til "Katolske Bønner"

Korsets tegn

I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen.

Fader Vår

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.

Amen.

Hill Deg Maria

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime.

Amen.

Ære Være Faderen

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet.

Amen.