Katekeseinnmelding

Kjære sogneprester  og katekesekoordinatorer

Biskop Bernt oppfordrer i innledningen til ”Meddelelser fra Oslo Katolske Bispedømme” Nr. 4, 1. årg. – 2006 at sogneprestene gjør hva de kan for at så mange barn og unge som mulig blir medlemmer i NUK. Biskopen beskriver også NUKs medlemsmasse som svært lav, i forhold til det potensial som finnes av barn og unge i Kirken. I Pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeid i OKB som kom ut i 2009 legger Biskop Bernt også vekt på hvor viktig det er å ha et aktivt barne- og ungdomsarbeid i menigheten. NUK setter stor pris på at Biskop Bernt ønsker å hjelpe oss med å ta tak i den utfordringen det er å få barn og unge, og deres foreldre, til å få kjennskap til, og bli medlemmer i NUK. Vi håper du/dere vil følge Biskop Bernts oppfordring og gjøre en innsats i deres menighet.

I mange menigheter har man allerede i dag en avtale på at de som melder seg inn til katekese (alt fra 2. klasse katekese til konfirmant katekese), også meldes inn som medlemmer i NUK.

Dette gjøres ved at de krysser av på et skjema der det står: «JA, jeg ønsker å være medlem av NUK». Deretter får NUK sentralt lister over disse medlemmene, som registreres i databasen vår. Menigheten samler inn penger for hvert medlem og betaler medlemskapet (ofte ved en del av katekese avgiften).

I menigheter der det allerede finnes fungerende lokallag, innlemmes disse nye medlemmene i lokallagets medlemsmasse, i menigheter der det ikke finnes lokallag, ber man om at presten søker AUV om å starte et lokallag, gjerne et barnelag (mindre byråkrati) for medlemmer under 15 år, der presten eller katekesekoordinatoren er lokallagsleder. I noen menigheter har man både fungerende barnelag, ungdomslag OG katekeselag.

NUKs sekretariat kan hjelpe dere med å finne den beste løsningen for din menighet.

Skjer dette i din menighet?

Ta kontakt med NUKs sekretariat og hør om din menighet er med på denne ordningen.

Hvordan?

A)    NUKs medlemskontingent på kr. 50 (0-25 år) bakes inn som del av den vanlige katekeseavgiften, men hvert enkelt medlem må ha mulighet til å velge å ikke være medlem. Det enkleste er denne formuleringen på katekeseinnmeldingen:

“Katekesen er medlem av Norges Unge Katolikker, og alle som deltar i blir også medlem. Hvis du ønsker å stå som medlem av kryss av her (    )”

Alle pengene fra de som velger å ikke være medlem i NUK tilfaller katekesen. Menigheten sender så samlet oppgjør til NUKs sekretariat, sammen med opplysninger om navn, adresse og fødselsdato, samt dokumentasjon for at innmelding er skjedd frivillig (kopi av katekesens registreringsskjema). (innsendingen av oppgjør og opplysninger må skje før 31. desember)

B)    De menighetene som ikke har noen vanlig katekeseavgift kan opprette en katekeseavgift på satsene for medlemskap i NUK (50 kr for 0-25år). Menigheten sender da betalingen til NUK sammen med fullstendig innmeldings informasjon for barnet.

Hvorfor bli med på ordningen?

Vi håper og mener at NUK leverer et enestående tilbud til sine medlemmer gjennom å:

  • Ta kontakt dersom dere ønsker støtte, besøk, hjelp til å arrangere noe for og med barn og unge: nuk@nuk.no
  • utgi blader (som sendes hjem i posten til alle betalende medlemmer)
  •  arrangere sentrale og regionale påske- og sommerleirer for barn fra 8 til 18 år
  • arrangere ledertreningskurs og 18+ helger
  • arrangere Adventsaksjonen i samarbeid med Caritas
  • arbeidet med å fremme aktiviteter for barn i menighetene
  • støtte ministrantarbeidet
  • arrangere turer til Verdensungdomsdagene.

Foruten dette håper vi også at NUKs rolle som Kirkens barne- og ungdomsorganisasjon, som en organisasjon for barn og ungdomsaktiviteter og interesser i Kirken, i seg selv er viktig og verdt å støtte.

Vi håper at dere ønsker å fortsette med å støtte og hjelpe oss i vårt arbeid for alle barn og unge i Den katolske kirke i Norge. Vi håper derfor at du vil gjøre det som er mulig for deg i din menighet for å være med å bidra til å øke antall barn og unge som er medlemmer i NUK til et nivå som gjenspeiler antall barn og unge i Kirken og det aktivitetsnivået vi har i NUK.

Ta kontakt med NUKs sekretariat på mail nuk@nuk.no eller på telefon 23 21 95 40/41 om du lurer på noe, eller ønsker å bli med i ordningen.