Listeinnmelding

Listeinnmelding

For en lokallagsleder, verver, eller katekeseansvarlig eller det mulig å sende inn en liste til NUK over flere personer som skal meldes inn i NUK. Den ansvarlige setter så over pengene til NUK for alle på listen.

 

Ta kontakt med nuk@nuk.no hvis du er interessert i hvordan å ta i bruk listeinnmelding.

 

Listeinnmelding for barn under 15 år

Hvis barna som skal meldes inn er under 15 år, kan den ansvarlige føre en liste med deres navn, fødselsdato og adresse og sende denne inn til NUK. Medlemskontingenten (kr 50 per person) betales så til NUKs konto 3000.16.91399. Hvis noen av medlemmene allerede hadde betalt tilbakebetales disse pengene til lokallaget.

For barn under 15år kan en foreldre/foresatt melde inn barnet og betale medlemskontingent.

Listeinnmelding for barn over 15 år.

For å melde inn personer over 15 år må man dokumentere medlemskapet med deres signatur på innmeldingslisten. Lokallagslederen samler inn kontingent fra hvert medlem og overfører alt til NUK samtidig som de sender inn listen.