Listeinnmelding

Listeinnmelding

For en lokallagsleder, verver, eller katekeseansvarlig eller det mulig å sende inn en liste til NUK over flere personer som skal meldes inn i NUK. Den ansvarlige setter så over pengene til NUK for alle på listen.

Listeinnmelding for barn under 15 år

Hvis barna som skal meldes inn er under 15 år, kan den ansvarlige føre en liste med deres navn, fødselsdato og adresse og sende denne inn til NUK. Medlemskontingenten (kr 50 per person) betales så til NUKs konto 3000.16.91399. Hvis noen av medlemmene allerede hadde betalt tilbakebetales disse pengene til lokallaget.

Last ned medlemsliste for katekeselag eller barnelag

NUK_Listeinnmelding_unde_15_aar

Les mer om innmelding via katekesen

Listeinnmelding for barn over 15 år.

For å melde inn personer over 15 år må dokumentere at de samtykker for medlemskapet med deres signatur på innmeldingslisten.

NUK_Listeinnmelding_over_15_aar