Materiell for barn

Blilys

På nettsiden Blilys finner man mange resursser som kan brukes for barn og unge både i katekese, skole og i familien. Mange av disse resurrsene er også nytige i lokallagene og på leir. Blilys er den katolske kirkes ressursbank og er utviklet av Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling.

Trygge barn på sommerleir

Leirsjefene for NUKs barneleirer skal gjennomføre en økt om “trygge barn på sommerleir” med lederne sine på planleggingshelgen.

Her er Prezi-presentasjonen som brukes til denne økten.

Med små barn i kirken…

Det er ikke alltid enkelt å ha med seg små barn i kirken. Her kan du laste ned et skriv som menighetene kan legge ut i kirken, med gode råd til småbarnsforeldre.

Bruk gjerne teksten som det er, eller endre og legg til punkter slik at den passer i din menighet. OBS: Siste avsnitt om søndagsskole må fjernes hvis ikke menigheten ennå

tilbyr dette til de små barna.

Ressursside for barneledere

Dette en ressursside for barneledere, der det blir mulig å finne blant annet undervisningsopplegg, søndagsskoleopplegg, aktivitetstips, sang og musikk for barn, drama og teateropplegg og ideer til arrangementer i menigheten. Det vil også bli forslag til hvordan vi kan markere festdager og høytider hjemme i familien.

Sitter du på gode opplegg eller aktiviteter som du har brukt i din menighet eller i familien, er vi svært takknemlig for alle bidrag du sender til oss. Vi håper at dette kan bli en side der vi kan dele våre gode erfaringer med hverandre.

Ta kontakt med NUKs kontoret med dine bidrag.