Morgenbønner ✞

Tilbake til "Katolske bønner"

Morgenbønn I

Vi lovsynger, priser, velsigner og takker deg, Herre, våre fedres Gud, fordi du har jaget nattens mørke på flukt og atter lar oss skue dagens lys. Vi bønnfaller din godhet: Tilgi våre synder og ta i mor våre bønner i din store medlidenhet, for hos deg søker vi tilflukt, du miskunnsrike og allmektige Gud. La din sanne rettferds sol gå opp i våre hjerter; opplys vår forstand og styr våre tanker, så vi i dag kan vandre på dine buds vei, og en gang nå frem til det evige liv. For hos deg er livets kilde. Gi du oss å drikke av den, så vi kan bli verdige til å skue ditt utilgjengelige lys. For du er vår Gud, og deg forherliger vi, Faderen, Sønnen og den Hellige ånd, nå og i evigheters evighet. Amen.

Morgenbønn II

Himmelske Far, vi takker deg for denne nye dag. La oss tjene deg fra time til time. Led oss og våk over alt i vårt liv:
over vår tunge, så vi ikke taler falske eller hissige ord,
over våre handlinger, så vi ikke gjør noe skammelig eller sårende,
over vårt sinn, så vi ikke tenker onde eller bitre tanker,
over vårt hjerte, så vi i alt søker å glede deg. Amen.

Morgenbønn III

Det er godt å prise Herren, lovsynge ditt navn, du Høyeste, forkynne din nåde ved morgengry, din trofasthet natten igjennom, til tistrenget lyre og sitar, til dempet klang av harpe.

Herre, med ditt verk har du frydet meg, jeg jubler over dine henders gjerning. Herre stort er ditt verk, hvor dype dine tanker. Den uforstandige vet ikke dette, dåren fatter det ikke. Amen.