Kim jesteśmy?

NUK (Norges Unge Katolikker) to organizacja młodych katolików skupiona w szczególności na pracy z dziećmi i młodzieżą. NUK współpracuje ze wszystkimi diecezjami w Norwegii, a swoją działalność opiera na wierności nauce Kościoła. To społeczność, w której dzieci i młodzież mają swoje własne miejsce i mogą spotykać się z innymi katolikami.

Cele NUK to promowanie życia opartego na wierze i wartościach chrześcijańskich, a także aktywizacja młodszych i starszych do budowania katolickiej wspólnoty.

NUK pragnie wzrastać w nauce Chrystusa, promować dobre postawy i wzorce, zachęcać do dawania świadectwa wiary, wzięcia odpowiedzialności za swoje uczynki i drugiego człowieka oraz uczy bycia cześcią większej wspólnoty.

 

WYD Panama 2019: Costa Rica

Członkowie NUK podczas pielgrzymki do Panamy na Światowe Dni Młodzieży

 

Nasza działalność

NUK corocznie organizuje rekolekcje wielkanocne i wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży. Ich centralnym punktem jest zawsze Chrystus, wiara i wspólnota. Wszyscy uczestnicy obozów mogą  się przekonać co to znaczy żyjący Kościół. Celem każdego z wyjazdów jest wspieranie wiary i życia jako ludzi wierzących. Dokonuje sie to częściowo poprzez liturgię (modlitwę i mszę każdego dnia), katechizm, a przede wszystkim poprzez różnego rodzaju aktywności i zabawy oraz budowanie relacji z innymi katolikami.

Obozy organizowane przez NUK są prowadzone zawsze przez kompetentny zespół, w którego skład wchodzą: lider, ksiądz oraz młodzież i dorośli (powyżej 18 r.ż.). Przygotowywują oni wyjazd, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Nasi wolontariusze z prawdziwym oddaniem poświęcają swój czas i energię dla dzieci i młodzieży, by zapewnić im jak najlepsze wrażenia.

 

Mariaholm

 

Większość głównych wydarzeń odbywa się w Mariaholm, które na przestrzeni ostatnich lat stało sie dla NUK drugim domem. Dzięki własnej kaplicy, dobrym warunkom pomieszczeń  i pięknemu otoczeniu przyrody stało się idealnym miejscem spotkań i poszerzania wiary.

 

Obozy dla dzieci i młodzieży

 

Barneleir Øst 1

Barneleir Øst 2018

 

Letni obóz dla dzieci w wieku od 8-miu do 11-stu lat

Wspaniały tydzień z rówieśnikami, pływanie, zabawy, gry w piłkę nożną, siatkówkę i tenisa stołowego, a także wprowadzenie najmłodszych w wartości wiary i modlitwy.

 

Felles bilde

Juniorleir 2018

 

Letni obóz dla dzieci w wieku od 12-stu do 14-stu lat

Oprócz wspólnie spędzonych chwil wypełnionych zabawą i aktywnościami na świeżym powietrzu, uczestnicy uczą się dojrzałości chrześcijańskiej i żywej, radosnej wiary.

 

Ungdomsleir 2018

Ungdomsleir

 

Obóz dla młodzieży między 15-stym a 18-stym rokiem życia

To alternatywa dla tych, którzy nie czują się już dziećmi i pragną w sposób szczególny odkryć swoją chrześcijańską tożsamość. Oprócz modlitwy i dyskusji na tematy wiary z rówieśnikami, uczestników czekają inne atrakcje, np. gra w piłkę czy pływanie.

 


 

Wspieraj dzieci i młodzież poprzez członkostwo w NUK-dołącz do nas!

 

Jako osoba należąca do NUK otrzymujesz od nas:
• gazety Arken, Q lub Credimus pocztą
• możliwość przyłączenia się do lokalnej grupy młodzieżowej w swoim kościele
• niższe ceny przy uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych przez NUK
• zwrot środków za transport na wydarzenia i obozy organizowane przez NUK (od 350 kr w górę).

 

Członkostwo w NUK odnawia sie jedynie przy wpłaceniu składki wraz z nowym rokiem. Członkostwo jest ważne przez cały rok kalendarzowy.
• dzieci i dorośli w wieku od 0 do 25 lat kr 50
• osoby w wieku od 26 do 36 lat kr 200
• osoba powyżej 35 roku życia wspierająca NUK kr 300

 

Aby zostać członkiem NUK należy wybrać zakładkę BLI MEDLEM w prawym górnym rogu, a następnie wypełnić swoje dane i wysłać wypełniony formularz. Istnieje również możliwość zapisania się bezpośrednio przy rejestracji na wybrany obóz, rekolekcje czy wydarzenie przez system Checkin.

 

Kontakt

Siedziba NUK mieści się w Oslo na ulicy Akkersveien 16a. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do skontaktowania się z nami mailowo na adres nuk@nuk.no lub osobiście. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.