Utmelding

Send oss en mail med tittel utmelding til nuk@ nuk.no med ditt navn og din fødselsdato dersom du  ikke lenger ønsker å være medlem av NUK.