Lydhørhet, tillit og trygghet

Hva gjør du om du opplever noe ubehagelig? En krenkelse? Trakassering? Overgrep? Eller et hvilket som helst form for tillitsbrudd i NUK? Hva om du vet at noen andre har opplevd noe? Hva om du syntes det er en ukultur i lokallaget eller på arrangement? Vi håper du sier ifra.

 

Til nå, så har det kanskje ikke vært så lett å si ifra – men det vil vi gjøre noe med! Derfor har NUK bestemt seg for å ha en egen varslingsportal. Denne varslingsportalen leveres av mittvarsel.no, som også leverer varslingsportal til andre organisasjoner som Norges Fotballforbund, TV2, Gjensidige, Statnett og Bergen Kommune. Vi håper dette gjør det lettere å si ifra om du opplever noe kritikkverdig i NUK – om det er i lokallaget eller på et arrangement.

  • Du kan si ifra på andres vegne.
  • Du kan si ifra anonymt eller med navn – du bestemmer.
  • Du kan si ifra om du er en bekymret foresatt eller om du er sogneprest eller kapellan med ansvar for lokallaget eller er leirprest.
  • Du kan si ifra om det skjedde nylig eller lenge siden.

 

Hvordan sier du ifra? Du finner varslingsportalen på nuk.no – det er en egen knapp i den øverste menyen som tar deg videre til varslingsportalen.

(Du kan også se varslingsportalen ved å klikke på bildet)

Tillit til en trygg organisasjon

På Landsstyremøtet på Mariaholm i slutten av januar samlet NUKs Hovedstyre, utvalg og redaksjoner seg for å forberede seg på et nytt år og å vurdere NUKs strategier. Vi har klare målsettinger: Tro, fellesskap og handling. Man diskuterte hvilke ressurser man har og trenger for å fremme og oppnå målene til NUK. Det var mange gode og fornuftige svar: vi trenger penger og frivillige til å gjennomføre aktivitetene, ansatte og infrastruktur til å tilrettelegge, men det absolutt viktigste NUK trenger er tillit.

 

Tillit fra biskopene, prestene, menighetene, foreldre, deltagere og medlemmer, frivillige, støttemedlemmer og samarbeidspartnere. Hvis biskopene og troende ikke stoler på at NUK formidler en levende katolsk tro, så har vi mistet formålet vårt. Hvis våre medlemmer og frivillige ikke føler et sunt og trygt fellesskap i NUK, så vil vi miste dem. NUK må kontinuerlig jobbe for å være alles tillit verdig – vi må alltid handle med integritet og i tråd med våre katolske verdier.

Å anerkjenne sin utilstrekkelighet

Det er ikke til å feie under teppet at NUK ikke alltid lever opp til de forventninger vi, og andre, har til oss som organisasjon: at NUK alltid skal være et trygt sted for katolsk barn, ungdom og unge voksne å vokse i tro og fellesskap. Det er viktig at NUK tar ansvar ikke bare for alt det gode vi gjør, men også for de gangene vi gjør feil. Vi må da sørge for at de feilene ikke skjer igjen. Vi er en nasjonal organisasjon, med lokallag og aktivitet over hele landet, så det sier seg selv at de som sitter med det øverste ansvaret i organisasjonen ikke kan være tilstede og sørge for at alt skjer i tråd med våre verdier og forventninger – der må vi ha tillit til lokallagsledere, distriktsrepresentanter, leirsjefer og lederteam. Men selv det er av og til ikke nok, vi trenger også hjelp fra medlemmer, deltakere, foreldre, og andre støttespillere for å sørge for at vi er en trygg og tillitsvekkende organisasjon.

 

NUKs Varslingsrutiner (midlertidig)

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert